Улаанбаатар, Төв аймгийн 2400 багш ажилчид тогтвортой хөгжлийн бодлогоо тодорхойллоо

2018 оны 01 сарын 25

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ивээл дор зохион байгуулагдаж буй “Тогтвортой хөгжил – Ерөнхий боловсрол” сэдэвт улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн өнөөдөр хаалтаа хийлээ. Энэ сарын 19-ний өдөр эхэлсэн зөвлөгөөнд Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг болон Төв аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш ажилтнууд, БСШСЯ-ны харьяа боловсролын байгууллагын албан хаагчид оролцлоо. Нийт 2400 багш, боловсролын салбарынхан гурван хэсэгт хуваагдан улсын хоёрдугаар зөвлөгөөнөө хийсэн юм.

  Зөвлөгөөний хүрээнд “Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл”, “Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл”, “Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл”, “Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл” гэсэн дөрвөн салбар хуралдаан зохион байгуулагдлаа.

“Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл” сэдэвт салбар хуралдаанаас,  Боловсролын салбарын бодлогын залгамж чанар, хоорондын уялдаа холбоо, бүтэц, тогтвортой байдлыг хангах, улс төрийн хүчин зүйлээс ангид байх хууль, эрх зүйн зохицуулалт бий болгох, Боловсролын салбарт албан тушаал эрхлэхэд шаардагдах чадвар, мэргэшсэн байдлын шаардлага, шалгуурыг тодорхой болгож удирдах ажилтныг улс төрийн оролцооноос илүүтэй салбарын мэргэжлийн удирдлагын оролцоог бодитой болгох сонгон шалгаруулалтаар томилох тогтолцоог бий болгохоос гадна удирдах ажилтны зэрэг дэвийг тодорхойлж,  нэмэгдэл цалин хөлс тооцохыг зөвлөгөөнд оролцогчид онцгойлон авч үзлээ. Мөн тус салбар хуралдаанаас архи тамхины үйлдвэрлэл зэрэг онцгой татвараас орсон орлогыг тусгай хэрэгцээт боловсролд зарцуулдаг болгох санаачлага зөвлөгөөнд оролцогчдын дэмжлэгийг хүлээсэн юм.

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл” салбар хуралдаанаар “Багшийн ажлыг үнэлж, дүгнэх журам”-ыг, багшийн ажлыг гүйцэтгэлийн үр дүнд суурилан, суралцагчийн сурлагын ахиц, амжилтаар үнэлж дүгнэх, багшийн хөгжлийг дэмжих  зорилгоор шинэчлэн боловсруулж, хэлэлцүүлсэн юм. Багшийн хөдөлмөрийг үнэн, зөв бодитой үнэлэх, тэдний авч буй цалин хөлс нь амьдрал, ахуйн зайлшгүй хэрэгцээг хангадаг байх, хийж гүйцэтгэж буй үндсэн ажилтай нь уялдсан байхаар үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлэхэд энэ нь ихээхэн чухал үүрэгтэй байна гэж багш нар үзсэн юм. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, удирдах болон бусад ажилтнуудын ёс зүйн дүрмийн хамрах хүрээг зөвхөн багшаар хязгаарлахгүй, удирдах болон бусад ажилтнуудын ёс зүйн асуудлуудыг тусган багш, боловсролын ажилтнуудын мэргэжлийн нэр хүндийг хамгаалах зорилгоор, ёс зүйн хэм хэмжээг өдөр тутмын мэргэжлийн үйл ажиллагаанд хэвшил болохуйц тодорхой, ойлгомжтой болгон шинэчилж, хариуцлагын механизмыг шинээр тусгасан байна.  

“Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл” салбар хуралдаанаар Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын бодлого, төлөвлөгөө, Боловсролын үндэсний чанарын хяналт, үнэлгээний тогтолцоо, Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний шалгуур, Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүний шинэчлэлийн бодлого гэсэн үндсэн 4 илтгэл хэлэлцүүлсэн юм.

Салбар хуралдаанаас Багшийн хөгжлийн хуультай болох, Бага ангийн монгол хэл, математикийн хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг дахин харж сайжруулах, Тусгай сургуульд сурагчдыг нэг ээлжинд хичээллүүлж хичээлийн 7 хоногийн ачааллыг багасгаж 15-16 цаг болгон үндсэн цагийг хүүхдийн өөрийн онцлог чадварт тохируулж төрөл бүрийн дугуйлан секц зэрэгт хамруулах байдлаар зохион байгуулах шаардлагатайг онцолж байна. Мөн ЕБС-ийн сурагчдын одоо хэрэглэж байгаа сурах бичгийг судалгаанд үндэслэн сайжруулах, сурах бичиг зохиох, сайжруулах багийг өргөжүүлэн зохиогч, хэрэглэгч, хэрэгжүүлэгч, эцэг эхийн төлөөллийг оролцуулан санал авч сайжруулдаг байх, Сурах бичгийн түрээсийн тогтолцоо эргэлтийн санг нэвтрүүлж, сурах бичгийг мэдээлэл харилцаа холбооны төрөл бүрийн хэрэгслээр ашиглах боломжтой болгох зэрэг асуудлыг зөвлөмжид тусгажээ.

“Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл” дөрөвдүгээр салбар хуралдаанаас Хүүхэдтэй ганцаарчлан ажилласан цагийг багшийн долоо хоногийн цагийн нормд оруулах боломжийг эрэлхийлэх, Сургуулийн өмнөх боловсрол болон ЕБС-ийн бага ангиудад “Монгол өв уламжлал,ёс заншил” гэсэн хичээлийг оруулах, Багш бэлтгэх сургуулийн эрхийг олгохдоо хязгаарлалттай байх, чанарыг чухалчлах зэрэг зөвлөмжийг тусгажээ.

Улаанбаатар хотод болсон улсын хоёрдугаар зөвлөгөөнөөр багш, боловсролын салбарынхан ийнхүү ЕБС-ийн тогтвортой хөгжлийн бодлогоо тодорхойлсон байна.

Ирэх долоо хоногт “Тогтвортой хөгжил – Ерөнхий боловсрол” сэдэвт улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн Ховд, Өвөрхангай, Орхон, Дорнод аймгуудад бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулагдана. Улаанбаатар болон орон нутагт зохион байгуулагдсан зөвлөгөөний нэгдсэн зөвлөмжийг Засгийн газарт хүргүүлэх юм.

 


Ирсэн саналууд
Заяа:

сургууль орчмын аюулгүй байдлын судалгаа байвал тус болооч


2019 оны 03 сарын 19
дулмаа:

сургуульд ажиллаж байгаа эмчийн ачаалал их байна дотуур байртай 1400 сурагч 106 багш ажилчидын эрүүл мэнд халдвар хамгаалал хүнсний аюулгүй байдал ариутгал халдварүжилт хийж ажиладаг 521 000 цалин авч байна


2019 оны 02 сарын 14
Д.Оюунчимэг:

Түүхийн сурах бичгийн агуулга нь монголын түүх, дэлхийн түүх гэсэн холимог байдлаар бичигдсэн нь хичээл хоорондын уялдаа холбох орон зай нь алсдлагдсан мэт. 7-р ангийн түүхийн агуулга хүндэрсэн. Харин баримт эх сурвалжуудыг түлхүү оруулж энэ чадварт суралцах аргачлалыг оруулж өгсөн нь таалагдсан.


2019 оны 01 сарын 05
shinebayr:

Sain baina uu


2018 оны 12 сарын 19
Мөнхцэцэг:

Дунд ангид сонгон дугуйлан секц орохгүй бна 6-8 ангиудад


2018 оны 12 сарын 15
Б.Балсанханд:

ЕБСургуулийн сургалтын менежер тэр тусмаа дунд, ахлах ангийн менежерийн ажлын ачаалал маш их байна. БСШУЯ, БМДИ, БҮТ мэдээ, мэдээлэл, судалгаа, оншилгоо, үнэлгээ зэрэг нь улам нэмэгдсээр байна. Цаашид БДБ мэдээг хариуцсан ажилтаны орон тоо батлуулах саналтай байна. Яагаад гэвэл дээрх ажлуудыг уг менежер нь хийж, багш, сурагчдын сурлагын чанарт анхаарал хандуулах цаг бага байна. Сүүлийн жилүүдэд бага боловсролын чанар улсын дундаж түвшинд явдаг нь бага ангийн менежерийн ажлын ачаалал бага, багш,


2018 оны 11 сарын 29
pontni mongo bolon basgh nariin hariltsa tsahim su:

pontni mongo bolon basgh nariin hariltsa tsahim surguliiig heregjvvlj bh heregtei eniige shiidej ogooche


2018 оны 10 сарын 24
baagii:

ardchilsan daranguilagcxhid boliyoo


2018 оны 10 сарын 24
bataa:

fuck u


2018 оны 10 сарын 24
хэн нэгэн:

zl


2018 оны 10 сарын 24