“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл /Салбар хуралдаан/