“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл /Салбар хуралдаан /