"Тогтвортой хөгжил - Ерөнхий боловсрол" - Дорнод аймаг